Studium ośrodek szkoleniowy w Sobieszewie tel. 606-728-677